Svante

Sagan om Svan Tjo Panza


Mina damer och herrar, låt mig presentera Östergötlands högtflygande biblioteksmaskot! Svan Tjo Panza, oftast kallad Svante, är länets mest belästa och förmodligen mest närsynta knölsvan.


Jag virkade honom i samband med en tävling för ett par år sedan, som gick ut på att designa det nya, länsövergripande bibliotekskort som senare ersatte de tretton olika kort som användes tidigare.


Svante är exhibitionist ut i vingspetsarna och tyckte som landskapsdjur och bibliofil att han var ett klockrent motiv på framtidens lånekort. Tävlingen vann han nu inte - däremot juryns hjärtan. Och det med besked. 


Detta innebar inte bara att Svante fick uppfylla sin dröm att bygga bo på huvudbiblioteket i Linköping. Jag fick dessutom i uppdrag att klona honom, så att han numera är representerad i Östergötlands alla 13 kommuner plus Tranås. Det ena ledde till det andra, Svante träffade Göta som underligt nog bar samma namn som det nya kortsystemet. Förälskelsen var omedelbar och snart kläcktes den första kullen ungar.


Familjen arbetar numera entusiastiskt i bibliotekens olika verksamheter och har fått uppleva saker som de i sin vildaste fantasi inte ens har kunnat drömma om. Själv har jag fått vykort av Svante ända bortifrån England, dit han åkte på tjänsteresa.


Rykten gör för övrigt gällande att Göta sedan en tid är försvunnen. Kanske tröttnade hon på att alltid komma i andra hand. Eller så vänsterprasslar hon med den noble Svanströmer.


I tidningen "Biblioteken i Östergötland" (se sidan 16-17) kan du läsa mer om projektet och dess inblandade.

Mellanlandning. Svantes första kusiner (kloner) sniffar biblioteksluft...... och bekantar sig med sin nya chef, Kerstin Olsson på Länsbibliotek Östergötland.Arbete: Tidningen "Biblioteken i Östergötland".


Ovanstående foton: Agneta Hagelin

Snattra med Svante

på Facebook

Bibliofil och familjefar

Fullständigt namn: Svan Tjo Panza I


Familj: Gift med Göta, en flock ungar och fjorton bröder.


Sysselsättning: Bistår Lina när hon klonar fler Svantar, kläcker ungar och förbereder kusindjur. "Bistår" är visserligen en definitionsfråga. "Närvarar med snattrande tillrop" är mer exakt.


Egenskaper: Bibliofil och exhibitionist ut i vingspetsarna. Närsynt, nyfiken, ibland lite plump, men innerst inne otroligt snäll och godhjärtad.


Intressen: Bibliotek, böcker och väderkvarnar. Gillar också att umgås med andra landskapsdjur.

Milstolpar

September 2011: Blev bibliotekssvan. Tog verksamheten under sina vingar.


Oktober 2011: Blev känd i media.


31 december 2011: Gifte sig med Göta.


Maj 2012: Blev pappa. Blev sårbar.